Auteur:

algemene voorwaarden 

 

Algemene Voorwaarden:

Van harte welkom bij de Workshops voor volwassenen of voor kinderen. De workshops worden gegeven op locatie zoals afgesproken.

Ik hoop op een mooie, creatieve workshop waar u het naar u zin zult hebben. Als u mee wilt doen aan een workshop kun u zich aanmelden via: contact op deze website,  mijn mail: eveline.steinhart@kpnmail.nl of telefonisch op 06 40027607 Geef ook gerust iemand anders op, of laat diegene zelf mailen of bellen.

Betaling: 
Dat kan op rekeningnr: NL48 INGB 0688 0471 22  tnv E. Steinhart –de Jong. 

Afzeggen
Soms gebeurt het dat u helaas toch niet kunt komen. Een dubbele planning, soms overmacht. 
Als u twee weken voor tijd afmeldt krijg u de workshop kosten teruggestort. Zegt u later af dan worden de helft van de workshop kosten in rekening gebracht. Zegt u binnen 48 uur af krijgt u geen kosten meer terug gestort, wel kunt u dan de te gebruiken materialen voor de workshop in een pakketje komen ophalen, zodat u hier thuis zelf mee aan de slag kan. U kunt in plaats daarvan ook een workshop op een andere datum kiezen binnen en maand na de eigenlijk te volgen workshop.

 

Aansprakelijkheid;

Eveline Steinhart, Creatieve workshops aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer  lijdt als gevolg van opzet of grove schuld van de zijde van Eveline Steinhart, Creatieve workshops.

Eveline Steinhart, Creatieve workshops heeft een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid afgesloten. De hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering wordt gedekt. Eveline Steinhart, Creatieve workshops is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst.

 Schade door kinderen veroorzaakt bij andere kinderen wordt door de betreffende ouders en hun verzekering geregeld

Kleding advies:

Tijdens de workshops wordt er gewerkt met lijm, verf etc. Hou rekening met de kleding en sieraden.  Kleding kan vies worden. Dure sieraden kunnen beter niet gedragen worden tijdens de workshop. Zorg zelf voor beschermende kleding of kleding die vies mag worden.

Ook tijdens de Groen workshops kan kleding vies worden.

Eveline Steinhart is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan kleding en dergelijke.

 

Uitleg veilig gebruik van Materialen en techniek:

Tijdens de workshop wordt aandacht besteedt aan het veilig omgaan met materialen en techniek, zo nodig worden er beschermende materialen aangeboden zoals mondkapje en/of veiligheidsbril.

Het niet opvolgen of gebruiken van deze materialen is voor eigen risico.
 

Kinderworkshops.

Ook voor de kinderworkshops geldt: Kleding kan vies worden: houdt rekening met de kleding keuze of geeft beschermende kleding mee.

Bovenstaande m.b.t. aansprakelijkheid geldt ook voor de kinderworkshops.

Tijdens verschillende workshops wordt er met gereedschap gewerkt.  Gereedschap wat zij gezien de leeftijd aan kunnen.
De kinderen krijgen passende beschermingsmaterialen en bij aanvang van de workshop wordt er uitgelegd hoe je veilig werkt met gereedschap en materiaal.
Bij leren, oefenen om te gaan met het materiaal en het gereedschap kan er soms ook een kleine (binnen proporties) blessure ontstaan, dit is vaak een onderdeel van het leer proces.

Aantal voorbeelden:

  • Bij timmeren kan iemand een splinter in zijn vinger krijgen of op zijn duim slaan. Dat hoort erbij. Ik let op gevaarlijke situaties., maar eerst genoemde kan gebeuren. Bij timmeren zal er niet met elektrisch gereedschap gewerkt worden. 
  • Bij solderen wordt er met een soldeerbout gewerkt. Op 10 kinderen zijn dit niet meer dan drie soldeerbouten en wordt er gesoldeerd onder toezicht. Daarnaast dragen de kinderen veiligheidsbrillen, ook tijdens het knippen en buigen van het metaaldraad. 
    Een keer een vinger branden aan de soldeerbout kan gebeuren.
  • Met speksteen dragen de kinderen mondkapjes en maken zij de steen nat tijdens het bewerken. Te fanatiek raspen en daarbij in je vinger prikken met de rasp gebeurt soms.

.

Kinderen die gevaarlijk met gereedschap omgaan en na herhaaldelijk waarschuwen niet verbeteren, worden uit de les gezet. Dit uit veiligheidsoverwegingen. Er wordt geen geld terug gegeven. (Ouders worden dan altijd op de hoogte gesteld).

Bakken van keramiek

tijdens het bakproces gaat het vaak goed, maar soms kan een werkstuk barsten of uit elkaar springen. (door achtergebleven lucht in de klei, niet goed aan elkaar bevestigen van onderdelen etc.)

Het bakken is dan ook geheel voor eigen risico en wordt er geen geld terug gegeven als een werkstuk kapot uit de oven komt.

 Ik ben in het bezit van een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.